SB Offshore Solutions

Aalborg Universitet

SB Offshore Solutions har udviklet en præventiv metode til bekæmpelse af marine begroning på offshore strukturer.